English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2016年第5号(总第197号)
2016年第5号(总第197号)
中华人民共和国行业标准
备案公告
2016年第5号(总第197号)
2016年第5号

            国家标准化管理委员会依法备案行业标准540项,现予以公告(见附件)。
                                           
                                                                国家标准委
                                                               2016年6月8日

序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
 
版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图