English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2015年第37号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
关于批准发布GB 25990-2010《车辆尾部标志板》国家标准第1号修改单的公告

2015年第37

关于批准发布GB 25990-2010《车辆尾部

标志板》国家标准第1号修改单的公告

 国家标准化管理委员会批准GB 25990-2010《车辆尾部标志板》国家标准第1号修改单,自201671日起实施,现予以公布(见附件)。

 

                                                  国家标准委    

                                                 2015121       


版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图