English 邮箱登录 文件共享 日程管理
附件及备注管理
2016年第5号
文章来源:综合业务管理部 更新时间:2016-03-04 17:49

关于批准发布《紧固件 外螺纹零件末端》
等279项国家标准的公告

 

            国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《紧固件 外螺纹零件末端》等279项国家标准,现予以公布(见附件)。

                                      国家质检总局       国家标准委
                                                2016年2月24日  

2016年第5号
相关阅读:
版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码:100088
网站技术支持:国家标准化管理委员会标准信息中心 网站技术支持电话:010-82262618 网站标识码:bm31370001