English 邮箱登录 文件共享 日程管理
2017年第25号中国国家标准公告
中华人民共和国国家标准
公告
2017年第25号

关于批准发布《钻石色级比色石和荧光强度

对比样》等29项国家标准样品的公告

 

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《钻石色级比色石和荧光强度对比样》等29项国家标准样品,现予以公布(见附件)。

                            国家质检总局          国家标准委

                                       2017年9月28日

 

 

 

              

 

 


版权所有:中国国家标准化管理委员会 京ICP备09001239号 地址:北京市海淀区马甸东路9号  邮政编码:100088
网站地图  国家标准委位置图