English 邮箱登录
国家标准计划公告
国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知
文章来源:国标委综合〔2015〕73号 更新时间:2015-12-24 11:24

各有关单位:

经研究,国家标准化管理委员会决定下达2015年第三批国家标准制修订计划(见附件)。本批计划共计867项,其中制定556项,修订311项;推荐性标准866项,指导性技术文件1项。

请你单位组织、监督有关全国专业标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。

 

                        

                       

                                    

                                  国家标准委

                                 2015127

2015年第三批国家标准计划项目汇总表.xlsx