English 邮箱登录
国家标准计划公告
国家标准委关于下达《中小学合成材料面层运动场地》国家标准计划的通知
文章来源:国标委综合〔2016〕86号 更新时间:2016-12-28 16:31

教育部:

   为完善合成材料面层运动场地标准体系建设,满足社会和公众需要,现将《中小学合成材料面层运动场地》国家标准计划下达你部门,请组织主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草过程中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成标准制修订任务

   

                            国家标准委

                          20161130

《中小学合成材料面层运动场地》国家标准计划项目信息表.xlsx