English 邮箱登录
国家标准计划公告
国家标准委关于下达《地表水环境质量标准》等12项国家标准制修订计划的通知
文章来源:国标委综合〔2016〕18号 更新时间:2016-12-29 11:05

环境保护部:

   为推进实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强环境保护标准体系建设,现将《地表水环境质量标准》等12项国家标准制修订计划项目下达你单位,请组织主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草过程中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成标准制修订任务

 

                        

                              国家标准委           

                             201637

《地表水环境质量标准》等12项国家标准计划项目汇总表.xlsx